ZARZĄD OSIEDLA kadencja 2019-2024

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2019- 2024

formalnie działalność samorządu tej kadencji zaczęła się 15.04.2019 a zakończyła statutowo z nowymi wyborami w dniu 13.05.2024

Przewodniczący

  • Jarosław Dudkiewicz    

    [email protected]     tel. 666 845 466

  • W wyniku wyborów uzupełniających z 07.09.2020 r. wybrano nowy skład zarządu kadencji 2019-2024 (uchwała Rady Gminy z 09.07.2020 r. (XXI/252/20).

Członkowie:

1/ Renata Ramos

2/ Maria Wosicka – Bura

3/ Anita Szymańska

4/ Tomasz Bratkowski

5/ Jakub Brodowiak

6/ Andrzej Wielgosz

7/ Maciej Młodziejowski

8/ Dariusz Rybka 

W dniu 12.09.2022 roku w ramach Zebrania Mieszkańców podjęto uchwałę ZM nr 25/2022, ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2022/09/Uchwala-nr-25_2022_w-spr.-powol.-komisji.docx ), powołując przy zarządzie

komisję ds. zadrzewienia osiedla i przebudowy placu grzybowego,

w której składzie znaleźli się:

1/ Bożena Krawczak ul. Nektarowa

2/ Andrzej Rakowski ul. Koźlarzowa

3/ Łukasz Piotrowski ul. Pieczarkowa

4/ Paweł Młodkowski ul. Żurawia

5/ Maciej Młodziejowski ul. Ptasi Zaułek

6/ Jarosław Dudkiewicz ul. Muchomorowa

7/ Paweł Łęcki ul. Koźlarzowa

8/ Marek Falkowski ul. Kurkowa

9/ Mikołaj Kamieński ul. Muchomorowa

10/ Krzysztof Węgliński ul. Pieczarkowa

11/ Dorota Jemrych ul. Koźlarzowa

12/ Michał Niedźwiecki ul. Jaskółcza

 Na przewodniczącego komisji powołano  Pawła Młodkowskiego.

 

Na ręce Wójta SL i Przewodniczącego Zarządu złożono 30.06.2020 wniosek o powołanie przy zarządzie osiedla Komitetu Organizacji obchodów Jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego przypadających na 2021 rok;

W dniu 07.09.2020, decyzją Zebrania Mieszkańców, powołano Komitet Organizacji Obchodów Jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego w składzie:

1/ Iwona Koźlicka

2/ Maciej Młodziejowski

3/ Artur Domagała

4/ Michał Czerniewicz

5/ Tomasz Bratkowski

6/ Andrzej Rakowski

7/ Jarosław Dudkiewicz

osoby wspierające: Anna Ankiewicz (szefowa Rady Gminy), Sylwia Szenk (przew. zarządu osiedla Suchy Las), Andrzej Ogórkiewicz (dyr. CKiBP), pracownicy referatu promocji UG, honorowe przewodnictwo – Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las.

Komitet został rozwiązany w dniu 30.06.2022 roku.

 

Zarząd kontaktuje się z Państwem poprzez informacje umieszczane w 3 gablotach  informacyjnych przy osiedlowej świetlicy, na placu grzybowym,  przystanku autobusowym ul. Sosnowa/Nektarowa, oraz 3 gablotach mniejszych przy ul. Łabędziej/Sosnowej, na Placu Sokoła oraz przy boisku na Sosnowej.

Zarząd przekazuje bieżące informacje na stronie internetowej – także poprzez newsletter. Posiadamy w bazie informacyjnej ponad 330 adresów e-mail.   Prosimy o logowanie się na  stronie internetowej do newsletter-a !

Zarząd Osiedla dysponuje także stroną i grupą facebookową

https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas/

https://www.facebook.com/groups/662486184524923/

Zapraszamy mieszkańców i sympatyków naszego Osiedla!