Aktualności

Centr. Ewid. Emisyjn. Budynków na Dniach Gminy SL

W najbliższą sobotę podczas Dni Gminy Suchy Las pracownicy Referatu Ochrony Środowiska będą udzielać wsparcia z zakresu programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Punkt konsultacyjny będzie działał w godz. 16:30-18:30 na stoisku Gminy Suchy Las. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Roboty drogowe na osiedlu

Uwaga na drogowców na naszych ulicach.

Rozpoczęły się roboty interwencyjne zdeformowanych nawierzchni jezdni na osiedlu. W wyniku kolejnych rozmów, ZGK podjęło się kolejnych prac remontowych najbardziej zdeformowanych elementów dróg – najczęściej przy wpustach ulicznych (na zdjęciach ul. Skowronkowa); planowane są wkrótce także prace na ul. Jaskółczej. Prosimy o ostrożność.

Zagospodarowanie polany – kolejny krok

Kolejne elementy zagospodarowania polany pod lasem zrealizowane…mamy ławeczki. Projekt (zrealiz. z ZL’2021) przewiduje jeszcze dwa elementy sprawnościowe, zadaszone stanowisko, aranżacje miejsca na zajęcia i spotkania w plenerze (np. joga na trawie) oraz nasadzenia. Ze względów finansowych, realizacja jest etapowana. Kolejne działania już w kolejnym roku.

Dziękujemy ref. komunal. UG za przyspieszenie działań i realizację tego elementu naszej polany.

J.Dudkiewicz