Aktualności

Jubileusze 50 lecia małżeństwa

Informacja dla mieszkańców gminy, którzy w 2022 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego Jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

W celu zgłoszenia zgody zapraszamy do USC Suchy Las po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji wizyty pod nr telefonu 678 926 277.

Marlena Kuziemska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Zmienia się kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która od nowego roku będzie wynosić UWAGA☝️ 2119zł.
Należy się ona opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych jednak trzeba spełnić określone warunki.
👉 opiekun musi być bezrobotny
👉 podopieczny musi być najbliższą rodziną
👉 podopieczny musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem ZUS KRUS MSWiA lub przez Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
👉Opiekunowie którzy otrzymują świadczenie w wys 620zł mogą starać się o podwyższenie tej kwoty.
#świadczeniepielęgnacyjne #pomoc #opiekun #osobaniepełnosprawna #mops #gops #PFRON #wózekinwalidzki #łóżkorehabilitacyjne

Awarie oświetlenia ulicznego

UWAGA !!!

Awaria oświetlenia ulicznego ?

Każdą taką zauważoną sytuację zgłaszamy do odpowiednich służb, ale także każdy mieszkaniec także może przekazać taką informacje. Jak?

W przypadku awarii OŚWIETLENIA ULICZNEGO, każdy mieszkaniec w dniu zauważenia awarii może a nawet powinien zgłosić zdarzenie do przedstawiciela UG – Pana Szymona Adamczyka. Kontakt w godzinach pracy Urzędu: tel. 61 892-62-97 lub całodobowo przez email: [email protected]
Awarie związane z energią elektryczną można również zgłaszać na numer alarmowy 991 (pogotowie energetyczne). Pamiętaj, że w przypadku zauważonej awarii elektrycznej przed wykręceniem numeru alarmowego możesz najpierw sprawdzić na stronie http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/ czy w danym rejonie nie doszło do planowego wyłączenia energii elektrycznej. Na wskazanej stronie internetowej można się również zarejestrować i na podany adres email będą wysyłane powiadomienia o planowanych wyłączeniach w wybranych rejonach.
wylaczenia-eneaoperator.pl

Zapisz się na powiadomienia o Planowanych wyłączeniach Enea Operator