Aktualności

Akcja NAKRĘTKI z czerwonych serduszek trwa

Po raz kolejny skoordynowaliśmy akcję NAKRĘTKI z czerwonych SERDUSZEK z całej gminy. Kolejna porcja zebranych ekologicznie nakrętek po dwóch miesiącach dała prawie 2 tyś zł konkretnego wsparcia dla Mikołajka z Golęczewa. Dziękuję za wspólny trud zbierającym z naszego osiedla (aż dwa razy), Suchy Las – Wschód (oba serduszka), Suchy Las, Golęczewo, Chludowo, Złotkowo oraz pomagającym pracownikom ZGK i firmie JESTIC z Stęszewa. Dziękuję także wszystkim tym, którzy na nasz wspólnie wskazany cel przekazują swoje zbiory nie tylko bezpośrednio do serduszek, ale nawet bezpośrednio wielkimi workami – widać jak w szlachetnym celu rośnie świadomość ekologiczna. Dzięki tej współpracy uzyskujemy wyższe stawki skupu i w ten sposób możemy konkretnie razem pomagać potrzebującym (przez dwa lata zebraliśmy już łącznie prawie 10 ton za prawie 15 tyś zł).

Jarosław Dudkiewicz

ps. do posta dosłali kilka słów rodzice Mikołajka:

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w ramach zbierania nakrętek dla Naszego synka Mikołaja. Każda taka pomoc, darowizna i 1% podatku to dla Nas ogromna pomoc. Mimo, że na chwilę obecną nie zbieramy konkretnej sumy na konkretny cel, to nasze wydatki są duże. Czas pokazuje, co Mikołajowi w danym momencie jest potrzebne aby poprawiać Jego komfort życia. W najbliższym czasie na pewno czeka Nas zakup nowych okularów i gorsetu, obie rzeczy są refundowane przez NFZ częściowo a reszta kwoty będzie sfinalizowana ze środków zgromadzonych na subkoncie. Największe kwoty z subkonta przeznaczamy na sprzęt i co miesięczne leczenie. Na pewno w niedalekiej przyszłości czeka Nas zakup windy bądź innego rozwiązania abyśmy mogli korzystać z pietra, gdzie Mikołaj śpi. Teraz Mikołaj jest przez Nas wnoszony, ale sił już coraz mniej. Wszystkich, którzy chętnie Nam pomagają zapraszamy na stronę na fb Mikołaj Brych Zespół Sturge-Weber, opisujemy tam Nasze zmagania z niepełnosprawnością Mikołaja i piszemy na co przeznaczamy zebrane fundusze.
Dziękujemy, rodzice Mikołaja

7 komentarzy

Natalia Karolewicz

Kolejne worki stoją u nas!

Stanowisko radcy prawnego UG w sprawie ZL’2023

W związku z publicznymi zarzutami p. Anny Ohirko wobec naszego Zarządu  oraz jego przewodniczącego – w kwestii przekazania wniosków do ZL’2023 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2022/06/Pismo-zarzadu-sprawie-wnioskow-do-Zadania-Lokalnego-na-2023r.-1.docx) – prezentujemy fragment stanowiska radcy prawnego Urzędu Gminy, wyjaśniający wprost zasadność i prawidłowość działań podejmowanych przez zarząd osiedla w tej kwestii.  Uwagi p. Ohirko sprowadzały się do żądania prezentacji dokumentów z posiedzenia zarządu osiedla na podst. uprawnień dostępu do informacji publicznej (notabene wszystkie są dostępne na osiedlowej stronie – J.D.) oraz zarzutu „nadużycia” uprawnień zarządu w postaci skomentowania, w formie rekomendacji, konkretnych zebranych wniosków do ZL (nie mamy zgody na bezpośrednią prezentacje pisma p. Ohirko). Wyjaśnia to jednoznacznie zgodnie z prawem statutowe działania samorządu naszego osiedla.

Witam, poniżej przesyłam odpowiedź na kolejne pytania:
1)     z pytania nie wynika, o jakie dokumenty wewnętrzne dokładnie chodzi, ale zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, dokumenty wewnętrzne służą wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzają o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informacji publicznej (por. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z 15.02.2018 r., II SAB/Po 202/17, LEX nr 2468012).
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne (art. 18 ust. 1 u.d.i.p.). W myśl art. 19 u.d.i.p. organy, o których mowa w art. 18 u.d.i.p. sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Z mocy zaś art. 20 u.d.i.p. przytoczone przepisy art. 18 i 19 u.d.i.p. stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych. Dokumentami, które zarząd zobowiązany jest udostępniać są zatem protokoły z obrad;
2)     tak jak już zostało wskazane poprzednio, zgodnie z uchwałą w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej to zarząd osiedla wybiera zadania, które następnie zostaną poddane pod głosowanie ogólnego zebrania mieszkańców osiedla. Dokonuje zatem oceny ich zasadności i następnie, po uwzględnieniu i wybraniu przez zarząd zadania przekazuje je przed głosowaniem mieszkańców do akceptacji wójta. Zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały takimi zadaniami mogą być wcześniejsze propozycje mieszkańców, które przedkładają oni organowi w ciągu roku. Jest to jednak fakultatywne i zarząd nie musi tych propozycji uwzględniać (co jest równoznaczne z negatywną rekomendacją zarządu w tym zakresie);  (…)
Pozdr.
H.Kuligowski, radca prawny

Czerwcowy festyn w Magazynie Sucholeskim

Nasz czerwcowy Festyn WŚRÓD PRZYJACIÓŁ przeszedł do historii, ale ciekawie został zrelacjonowany w bieżącym numerze naszego lokalnego Magazynu. Odpowiadamy na pytanie: na okładce znalazły się nasze osiedlowe młode wolontariuszki, które nie szczędzą swojego czasu i trudu w angażując się w różne społeczne inicjatywy.

Dziękujemy im ponownie. Zapraszamy do lektury.

https://sucholeski.eu/…/2022/07/2022_07_lipiec_www.pdf