NEWSLETTER- REGULAMIN

 1. Wydawcą Newslettera jest Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach.
 2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłane są przez Zarząd Osiedla Grzybowego bezterminowo informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) zwane dalej Newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.osiedlegrzybowe.suchylas.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.osiedlegrzybowe.suchylas.pl:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji,
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru kategorii w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.