Aktualności

Dni Gminy Suchy Las

Dni Dawcy Szpiku DKMS

podczas Dni Gminy Suchy Las 2017

Zapraszamy serdecznie w sobotę 24.06. na stoisko

Osiedla Grzybowego w godz. 16.00 – 20.00!

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców Osiedla Grzybowego

świetlica przy Placu Grzybowym 16

12 czerwca o godz. 19.00

Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącej/go zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Plany i zagrożenia wynikające z procesów urbanizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla – historia zmian na przestrzeni ostatniej dekady oraz prognozy zmian na najbliższe lata
  4. Projekt usp. ruchu- stan finalny uzgodnień Urzędu Gminy ( wraz z projektantami firmy Lechmann) ze Starostwem Powiatowym
  5. Informacje zarządu osiedla: sprawy bieżące, status realizacji „zadania lokalnego w 2017 r.”, kalendarz imprez osiedlowych.
  6. „Zadanie lokalne na 2018 r.”- propozycje mieszkańców
  7. Wolne głosy i wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Za Zarząd

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Małgorzata Salwa- Haibach

Festyn na Grzybowym!