Aktualności

Nasze osiedlowe ulice

Stan nawierzchni naszych osiedlowych ulic pozostawia wiele do życzenia i sytuacja jest co raz dramatyczniejsza. Zarząd Osiedla przygotowuje – wizję lokalną stanu ulic na spotkaniu z urzędnikami Urzędu Gminy . Na liście wskazywanych miejsc do pilnej naprawy mamy kilka ewidentnych miejsc na ulicach Muchomorowej i Sosnowej oraz Podgrzybkowej. Zarząd uprasza o zgłoszenie na ręce Przewodniczącego innych zauważonych  zniszczonych elementów nawierzchni , wymagających natychmiastowych napraw (prosimy o ich wskazania wg. załączonej mapy). Pragniemy ustalić konkretny harmonogram wykonania tych prac przez właściwe gminne służby, o czym będziemy dalej informować.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Dudkiewicz

[email protected]

tel. 48 666 845 466

Polana pod lasem- zagospodarowanie

Szanowni Państwo,

Wójt poinformował nas, że podpisał UG podpisał umowę najmu z Uniwersytetem Przyrodniczym dotyczącą polany przy ul. Muchomorowej i Nektarowej.

Teren ten zostaje przejęty na cele ogólnospołeczne i jako taki pozostaje  do naszej osiedlowej dyspozycji.

Chcemy zaprosić mieszkańców do wyrażenia opinii o sposobie zagospodarowania tego miejsca, które i tak co jakiś czas użytkujemy.

Czekamy na Wasze opinie.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego
+48 666 845 466

Komunikat w sprawie zmian w projekcie uspokojenia ruchu na Osiedlu Grzybowym

 Zarząd Osiedla Grzybowego  informuje:

– władze Gminy wydłużyły okres pomiarów natężenia ruchu – przez ulice Sosnową i Muchomorową, których celem jest zweryfikowanie wpływu wprowadzonej organizacji ruchu  na sytuację zwiększenia tranzytu przez dwie główne ulice naszego osiedla;

– Wójt ogłosił termin  spotkania z mieszkańcami na dzień 6 czerwca br., na którym mają być zaproponowane nowe zmiany do organizacji ruchu na osiedlu (godz. 17.00 – miejsce określone zostanie później);

Urząd Gminy przewiduje termin wprowadzania nowych zmian w organizacji ruchu po konsultacjach z mieszkańcami na okres wakacyjny.

Zarząd Osiedla Grzybowego zmierza do jak najszerszego przeprowadzenia konsultacji mieszkańców i możliwości wyrażenia opinii na temat proponowanych propozycji władz Gminy, przez jak największe grono zainteresowanych przed ich wdrożeniem na terenie osiedla.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

[email protected]

+48 666 845 466

20.05.2019