Aktualności

Podziękowanie!

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach, w imieniu uczestników IV Mistrzostw Szkół Podstawowych Gminy Suchy Las w Piłce Nożnej oraz własnym, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy   przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia mistrzostw.

 Szczególnie dziękujemy sponsorom turnieju :

  – Mandersloot Logistics Sp. z o.o. S.K. – ul. Polna 125, Komorniki

  – Ite Sp.z o.o. – ul. Szkolna 11, Suchy Las

  – Kantor Wymiany Walut – ,,Plaza” Poznań

  – PRB Probeit Sp. z o.o. – ul. Dworska 5, Poznań

  – Big-Plus – ul. Sosnowa 40, Jelonek

  – ,,Sklep Polski”-,,U Tomusia” – Pl. Grzybowy 3, Złotniki

  – GRUBE Sp. z o.o. – ul. Obornicka 14A, Suchy Las

  – Proton – Producent odzieży – ul. Szkółkarska 47,              Suchy Las oraz

  – Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej – ,,Honorowy patronat”

  – P. Doktor Marii Kruszyńskiej – Pl. Grzybowy 10, Złotniki

  – Sołtys p. Ewie Korek i Sołectwu Złotniki Wieś za udostępnienie sprzętu.

                                                          Organizator turnieju

                                                         Włodzimierz Majewski

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

 

ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 piątek 29.09.2017 godz. 18.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

Porządek obrad:

  1.  Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie zadań lokalnych na 2018 r. zaakceptowanych przez Wójta: podział środków, głosowanie.
  4. Wnioski inwestycyjne do budżetu gminy na 2018 r., propozycje.
  5. Informacje zarządu: aktualne działania, stan realizacji zadań lokalnych na 2017
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Za zarząd

Małgorzata Salwa- Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Turniej na Grzybowym!