Aktualności

Informacja po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

Informacja dla mieszkańców o sprawach osiedla po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

 1/ W porządku obrad tej sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających naszego zarządu Osiedla w związku ze złożoną na ręce Wójta dymisją pozostałych członków w dniu 03.07 br.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę, co oznacza, że do 9.08 Wójt wyznaczy termin wyborczego zebrania mieszkańców – prawdopodobnie w I-wszej połowie września br. Głosowanie zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego zarządu Osiedla.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY WSPIERAJĄ DZIAŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU NASZEGO OSIEDLA W TYM TRUDNYM OKRESIE.

DZIĘKUJĘ ZA PRAWDZIWE I SZCZERE POPARCIE.

LICZĘ NA NASZYCH MIESZKAŃCÓW W BUDOWANIU PRAWDZIWEJ OSIEDLOWEJ WSPÓLNOTY.

APEL O NORMALNOŚĆ W DOBROSĄSIEDZKICH RELACJACH KIERUJĘ  DO WSZYSTKICH, KTÓRYM ZNACZENIE TAKICH SŁÓW JAK PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ NIE STRACIŁO NIC Z PIERWOTNEGO ZNACZENIA – KIERUJĘ TO DO WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU.

(Kwestia wywołania uchwały w sprawie wyborów uzupełniających – 2 godzina relacji)

2/ Ponadto w porządku obrad nie było bezpośrednich tematów związanych z naszym osiedlem. Z ważnych kwestii podjęto uchwałę  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.

3/ Naszych mieszkańców może zainteresować dyskutowana tematyka wywołania uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy SL oraz wywołania dyskusji o kierunkach i planach zagospodarowania sąsiedzkiego rejonu Złotnik pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Złotnicką, torami i Obornicką, co może mieć wpływ na nasze osiedle.

4/ Dyskutowano także nad uchwałą w sprawie dalszych działań spółki gminnej GCI, której działania związane są z uporządkowaniem kwestii osiedlowego monitoringu.

5/ Metropolia Poznań nagrodziła Gminę Suchy Las za najwyższą frekwencję w powiecie w I turze wyborów Prezydenta RP. Nagrodą będzie drzewko wysokiej frekwencji, a oprócz niego zostanie sfinansowana wybrana inwestycja do 20 tys. zł. Władze gminy zdecydowały, że pieniądze te zostaną przeznaczone na kwietną łąkę przy węźle przesiadkowym na osiedlu Grzybowym.
Dziękujemy jeszcze raz mieszkańcom i zachęcamy do wzięcia udziału w II turze wyborów, która już w najbliższą niedzielę.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu

Zapraszamy na Ćwiczenia w plenerze na górkę saneczkową przy ul. Szkółkarskiej

Zapraszamy także naszych mieszkańców po sąsiedzku:

Niedziele na GÓRCE SANECZKOWEJ, Suchy Las od ul. Szkółkarskiej,

pierwszy z cyklu imprez plenerowych 12 lipca godz. 9.00

Zajęcia na miły początek dnia poprowadzi znana poznańska trenerka OLGA LIPCZYŃSKA.

Zapraszamy na wspólne ćwiczenia w plenerze, zrobimy coś dobrego w ten ważny czas dla ciała i dla siebie.

Zarząd Osiedla Suchy Las wraz z

Przewodniczącym zarządu Osiedla Grzybowego

Spotkanie u Wójta p-li osiedla grzybowego

Relacja ze spotkania przedstawicieli Osiedla Grzybowego u Wójta                                                     Suchego Lasu          06.07.2020

1/ Na spotkaniu zorganizowanym przez p.  Wójta Grzegorza Wojterę obecni byli także:

– zastępca Wójta p. Marcin Buliński;

– sekretarz Gminy p.  Joanna Nowak;

– radna Iwona Koźlicka;

– radny Włodzimierz Majewski;

– przedst.. referatu komunalnego Damian Torba (w drugiej części);

– przewodniczący zarządu Jarosław Dudkiewicz;

2/ Spotkanie organizowane było celem omówienia sytuacji zarządu osiedla oraz najważniejszych kwestii bieżących na osiedlu; zaproszeni byli także dotychczasowi członkowie zarządu, którzy ostatecznie po złożonej dymisji w dniu 03.07 br., nie przybyli na to spotkanie.

3/ Wójt krótko naświetlił aktualną sytuację zarządu, którego członkowie  złożyli swoje rezygnacje po przekazaniu wniosku Przewodniczącego o rozwiązanie zarządu – popartego kilkudziesięcioma podpisami mieszkańców.  W związku z przyjęciem dymisji przez Wójta, zgodnie ze statutem osiedla Wójt przedłoży Radzie Gminy wniosek o uchwałę dot. wyborów uzupełniających dla Zarządu Osiedla Grzybowego. Wyznaczenie terminu wyborów leży w gestii Wójta i musi mieć miejsce w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez RG. Wstępny optymalny termin wyborów to I połowa września.

4/ Przewodniczący Zarządu oświadczył, że nie zgadza się z argumentacją zawartą przez odchodzących członków zarządu co do oceny współpracy rezygnujących z przewodniczącym; powody zaistniałej sytuacji zostały zawarte w piśmie przewodniczącego złożonym do Wójta w dniu 03.07 br. Przewodniczący oświadczył, że ze względu na zawarte w piśmie odchodzących sugestie naruszające jego dobre imię, przedłoży stosowne żądanie sprostowania zawartych tam tez w zakresie kwestii finansowych.

5/ Omówiono kwestie komunikacyjne, przewidywanych remontów ulic, kwestii tzw. „uspokojenia ruchu” i związane w organizacją ruchu kołowego oraz transportem publicznym dotyczącym rejonu osiedla.

6/ Przedyskutowano kwestie organizacji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla (2021 rok), dla którego powołano komitet organizacyjny przy Zarządzie osiedla – Wójt zgodził się na współuczestniczenie w organizacji poszczególnych inicjatyw,  przykładowo: ustalono produkcję kalendarza Gminy SL na 2021 rok, który związany będzie  z ukazaniem rozwoju osiedla grzybowego.

7/ Zdecydowano o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu na projekt zagospodarowania polany pod lasem ogłoszonego przez zarząd osiedla w styczniu br., do czasu wyłonienia nowego składu zarządu osiedla, ze względu na zapisy regulaminowe (skład komisji sędziowskiej złożony z członków zarządu i p-la urzędu gminy. Stosowne decyzje opublikowane będą po uchwale Rady Gminy.

J.D.

06.07.2020